Judith volgens haar Insights Profiel:

Judith is sociaal vaardig, stabiel en onvermoeibaar in haar pogingen om bij te dragen aan een harmonieuze sfeer en een algemeen welbevinden. Zij is zeer bekwaam in het begrijpen van de behoeften en motivatie van anderen. Judith is meelevend, vriendelijk en weet zich in anderen te verplaatsen. Zij heeft een optimistische kijk op het leven in het algemeen en de mogelijkheden van ieder mens in het bijzonder.

Sterke punten van Judith:

  • Zal zoeken naar het goede in mensen en gebeurtenissen
  • Fantasierijk en dynamisch
  • Makkelijke en vrolijke benadering van de meeste dingen

Goed om over Judith te weten:

  • Ervaren facilitator voor Team Ontwikkel Trajecten
  • Wordt blij van de combinatie van teamtrajecten en 1op1 sessies. Deze vullen elkaar goed aan.
  • Is overtuigd van de groeikracht van het uit je comfortzone stappen
  • Werkt in zowel Nederlandse als Engelse taal

Opgeleid in:

  • Insights Discovery Practitioner
  • Transformational Life Coaching bij Gett Involved
  • Huidige opleiding: Transformational Trainer bij Gett Involved