Onze trajecten

TOT zorgt voor sterke teams en sterke teams winnen!

Over TOT

Werken met teams is maat en mensenwerk. Alle mensen zijn verschillend en dat maakt dus ook elk traject weer anders. We geloven in de kracht van al die verschillen en leren je om die optimaal te benutten. Wij durven ons na jarenlange ervaring experts te noemen in teamontwikkeling. We combineren al die ervaring en kennis tot onze eigen, unieke manier van kijken. Een combinatie van diverse methodieken en modellen die zorgt voor een haarscherpe analyse. Met de juiste aanpak zorgen we voor een duurzame verbetering van de samenwerking.

 

Onze Team Ontwikkel Trajecten kennen 3 niveaus

 1. Teamontwikkeling op Team niveau
 2. Teamontwikkeling op Individueel niveau
 3. Teamontwikkeling op Taak niveau

Na de TOTaalscan schrijven we een adviesvoorstel met de mogelijkheden van het groeipotentieel. Dat kan zijn op het niveau van het team, de individuele teamleden of op taakniveau. Soms is het een combinatie van twee, of alle drie de niveaus. De wereld waarin teams opereren verandert constant. Succesvolle teams zorgen dat er aandacht is voor alle drie de niveaus. Het maakt teams weerbaar om met veranderingen om te gaan. In onze TOTaalscan onderzoeken wij op welk niveau de meeste kansen op het verbeteren van de samenwerking liggen. Daar gaan we mee aan de slag en zorgen dat het team het daarna zelf kan. Zo maken wij onszelf graag overbodig!

Willen jullie als team leren en ontwikkelen? Tijdens teamdagen gaan we aan de slag met teamdynamiek. Hoe werkt dat eigenlijk voor jullie? We laten je graag zelf ontdekken hoe jullie optimaal samenwerken. We bekijken in welke teamfase jullie zitten als team en hoe je samen een stap verder komt.

We bouwen aan psychologische veiligheid en zorgen ervoor dat alle stemmen worden gehoord. We creëren inzicht in jezelf en elkaar om zo te ontdekken hoe jullie elkaar aanvullen. Geïnspireerd door o.a. Lencioni, Tuckman, Deep Democracy en Insights Discovery bouwen we een team waarin de verschillen benut worden zodat jullie de beste teamprestatie kunnen leveren.

Begeleide intervisie is vaak onderdeel van onze Team Ontwikkel Trajecten.

Pakket 1

TOT DE KERN KOMEN

2 dagen

Op basis van de TOTaalscan is duidelijk waar het team aan wil werken. Daarmee gaan we in twee sessies samen aan de slag.

 • Jullie maken een heldere doelstelling op de samenwerking.
 • Je leert over groepsdynamiek en bepaalt in welke fase het team zich bevindt.
 • Jullie bepalen concrete acties om tot de gewenste samenwerkingsfase te komen.
 • Jullie maken patronen in de samenwerking zichtbaar om te bepalen hoe efficiënt ze (nog) zijn.

Pakket 2

TOT ALLES GEZEGD IS

3 ½ dag

Op basis van de TOTaalscan is duidelijk waar het team aan wil werken. Daarmee gaan we in vier sessies samen aan de slag.

 • Jullie maken een heldere doelstelling op de samenwerking.
 • Jullie leren over groepsdynamiek en bepalen in welke fase het team zich bevindt.
 • Jullie bepalen concrete acties om tot de gewenste samenwerkingsfase te komen.
 • Jullie maken patronen in de samenwerking zichtbaar om te bepalen hoe efficiënt ze (nog) zijn.
 • Jullie bouwen aan psychologische veiligheid en zorgen ervoor dat alle stemmen worden gehoord.
 • Jullie gaan kennismaken met Deep Democracy om alle stemmen in het team te horen.

 

Pakket 3

TOT JULLIE EEN SECURE BASE TEAM ZIJN

Jaarprogramma leiderschap in 12 sessies

Leiderschap bepaalt het succes van elke organisatie.

Secure base leiders maken een ongekend potentieel los door het opbouwen van vertrouwen, het doorvoeren van verandering en het richten van focus.

Na dit jaar weten jullie :

 • Hoe jullie je verbinden aan elkaar en aan jullie doelen
 • Hoe jullie een inspiratiebron zijn voor jezelf en je teamleden
 • Hoe jullie effectief omgaan met conflict
 • Hoe jullie transitie vormgeven vanuit de Transitie Cirkel
 • Hoe jullie vanuit je roeping mensen kunnen stimuleren

Het begeleiden van individuele teamleden helpt de samenwerking een boost te geven. Als individuele teamleden optimaal presteren leveren ze een positieve bijdrage aan het hele team. Dat vraagt om zelfinzicht. Weten dus wat je persoonlijke waarden, behoeften en talenten zijn om die in te kunnen zetten voor het team. Jezelf echt goed kennen helpt ook om met energie aan het werk te blijven en niet overbelast te raken.

Onze coaching is gebaseerd op de Kompasvisie: een model dat uitgaat van werken vanuit je potentieel. Daarbij leer je vertrouwen op je eigen kracht en potentieel en ontdek je hoe je dat gebruikt als motor voor je eigen ontwikkeling.

Pakket 1

TOT JOUW BASIS STAAT

3 sessies van 1 ½ uur – live of online

Je kunt werkgerelateerde problematiek oplossen doordat:

 • Je weet wat je ambitie/verlangen is
 • Je jouw kernwaarden helder hebt
 • Je weet waar je belemmeringen zitten

Duur: ± 3 maanden

Pakket 2

TOT JE KERN KOMEN

5 sessies van 1 ½ uur – live of online

We verdiepen jouw basis en bouwen verder uit:

 • Je hebt inzicht in je eigen patronen
 • Je weet wat wel en niet voor je werkt
 • Je maakt bewuste keuzes

Duur: ± 6 maanden

Pakket 3

TOT JIJ EEN SECURE BASE LEIDER BENT

12 sessies van 1 ½ uur live of online

Na dit jaar weet jij hoe je:

 • Een inspiratiebron kunt zijn voor jezelf en je collega’s
 • Effectief omgaat met conflict
 • Vanuit jouw roeping mensen kunt stimuleren

Duur: ± 12 maanden

Om je team als een goed geoliede machine te laten werken is het nodig dat teamdoelen, taken en rollen binnen het team duidelijk zijn. De missie en visie van de organisatie moet worden vertaald naar een gezamenlijk teamdoel. Dat geeft richting waardoor iedereen weet welke kant op te gaan. Ook niet onbelangrijk: het team weet welke prioriteiten te stellen en voorkomt zo een te hoge werkdruk.

 

 

Pakket 1

TOT ROLLEN EN TAKEN HELDER ZIJN (2 dagen)

Live of online

Op basis van de TOTaalscan is duidelijk waar het team aan wil werken. Daarmee gaan we in twee sessies samen aan de slag.

 • Jullie staan stil bij jullie gezamenlijke teamdoel, resultaten, taken en verantwoordelijkheden
 • Jullie maken concrete werkafspraken om de verschillende rollen te laten samenwerken.
 • Jullie formuleren kaders om de juiste prioriteiten te kunnen stellen.
 • Jullie bepalen acties die nodig zijn om het geleerde mee te nemen naar de werkpraktijk.

Dit levert jullie een handzaam overzicht op met teamdoelstelling, teamresultaten, taken en verantwoordelijkheden.

Pakket 2

TOT ONZE TEAM MISSIE EN OF VISIE STAAN (2 dagen)

Live of online

Op basis van de TOTaal scan is duidelijk waar het team aan wil werken. Daarmee gaan we in twee sessies samen aan de slag.

 • Jullie staan stil bij de missie en visie van de organisatie.
 • Jullie vertalen de missie en visie van de organisatie naar het team.
 • Jullie maken concrete werkafspraken die passen bij de missie en visie van het team.
 • Jullie bepalen acties die nodig zijn om het geleerde mee te nemen naar de werkpraktijk.

Dit levert jullie een handzaam overzicht op met teammissie, visie en werkafspraken.

Interesse in wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan snel contact op voor een gratis intake.