Teamontwikkeling met Insights Discovery

Zonder ontwikkeling geen team, zou je kunnen zeggen. Elkaar leren kennen, ontdekken wie waar goed in is en op welke manier je het beste samenwerkt. Het met elkaar oneens zijn en heftige discussies voeren, plezier hebben met elkaar: het hoort er allemaal bij. Maar je kunt ook actief met teamontwikkeling aan de slag gaan. Dan wordt teamontwikkeling een middel om samen een doel te bereiken. Nóg beter samenwerken, effectiever communiceren, betere prestaties neerzetten, je klanten beter bedienen, vlot inspelen op verandering, het kan allemaal!

Teamontwikkeling gaat over:

  • Inzicht in elkaars voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen
  • Het herkennen, waarderen en benutten van verschillen
  • Inzicht in teamcultuur en teamdynamiek
  • Teamcapaciteiten en teameffectiviteit
  • Heldere doelstellingen formuleren en realiseren

Teamontwikkeling in theorie

Er is enorm veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van teams en hun functioneren. Zo geeft het model van Tuckman ons inzicht in de teamfasen forming, norming, storming en performing, al dan niet aangevuld met adjourning. En zijn de belangrijkste bouwstenen van effectief teamwork verwerkt in de piramide van Patrick Lencioni. Kennis over de impact van persoonlijke kenmerken van teamleden op het team is inmiddels gemeengoed. We kennen allemaal de teamrollen van Belbin. Ook Insights Discovery geeft inzicht in de interactie tussen de verschillende teamleden. Al deze modellen helpen de teamleider succesvolle teams te creëren. Ook hier geldt: de theorieën zijn geen doel op zich, maar een middel om de teamdoelen te bereiken.

Individuele coaching met Insights Discovery

Iedereen is uniek. We uiten allemaal onze energie op onze eigen manier. De ene persoon stelt zich bijvoorbeeld wat rustiger op, de ander is juist wat drukker. Of de een kijkt heel feitelijk, rationeel naar een bepaalde situatie en de ander hecht veel waarde aan het gevoel wat men daar bij heeft. Door deze overeenkomsten en verschillen tussen mensen ervaar je bijvoorbeeld heel snel een klik of juist niet.

Insights heeft een instrument ontwikkeld op basis van de theorie van Jung waarbij door middel van het invullen van een beperkt aantal vragen (tijdsduur 15 tot 20 minuten) een Insights Discovery persoonlijkheidsprofiel wordt opgesteld. Het  instrument gebruikt vier kleuren; rood, geel, blauw en groen om het persoonlijkheidsprofiel te bepalen. Het resultaat van de Insights vragenlijst is een uitgebreid profiel waarin je ‘psychologisch type’ wordt uitgelegd. Onze ervaring is dat na het lezen van je eigen profiel er veel op z’n plek valt en dat je tevens leert waar de belangrijkste kansen liggen voor jezelf als persoon. Het profiel bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder:

  • Sterke en zwakke punten in de persoonlijke werkstijl
  • Bijdrage aan een team
  • Tips voor de communicatie
  • Suggesties voor persoonlijke ontwikkeling
  • ideale werkomgeving en motiveren

De voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor de persoon in kwestie het meest natuurlijk is.

© The Insights Group Ltd, 2021. All rights reserved.

Menu